Ekonomski fakultet, 18.10.2017

Obavjestenje za studente III godine - 18.10.2017 14:59Nastava na predmetu Operativni menadžment za studente u Podgorici će se, počev od 24.oktobra, održavati u predviđenom terminu u Sali 110, umjesto u Sali 002 kako je predviđeno rasporedom.