Medicinski fakultet

Važno obavještenje - doktorske studije
Važno obavještenje - doktorske studije

Članom 29 Pravila doktorskih studija, utvrdjeno je da Vijeće organizacione jedinice UCG, za svakog studenta nakon upisa na doktorske studije, predlaže Odboru za doktorske studije kandidata za mentora.

Studenti koji su upisani na doktorske studije, a još uvijek nemaju odredjenog mentora od strane Senata UCG, dužni su podnijeti prijavu za imenovanje potencijalnog mentora.

Studenti doktorskih studija Medicinskog fakulteta, kojima je odredjen mentor od strane Senata UCG, a nijesu dostavili izvještaj mentora o napredovanju doktoranda u 2020/2021. godini (obrazac IM), potrebno je da isti dostave do 24.11.2021. godine.

Obrazac Izvještaja se nalazi na sajtu  fakulteta.

Izvještaj se dostavlja Komisiji za doktorske studije Medicinskog fakulteta.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefon: 020/245-157.

KOMISIJA ZA DOKTORSKE STUDIJE

Broj posjeta : 112

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.