Medicinski fakultet partner na međunarodnom projektu ProBLeMS: Unapređenje obrazovanja doktora na Zapadnom Balkanu
Medicinski fakultet partner na međunarodnom projektu ProBLeMS: Unapređenje obrazovanja doktora na Zapadnom Balkanu

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore partner je na međunarodnom projektu pod akronimom ProBLeMS čiji je osnovni cilj unapređenje obrazovanja doktora u visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana, a čija polazna osnova su bili svi oni problemi koji su bili vidljiviji uoči pandemije vriusa COVID. Riječ je o jednom od 14 projekata Univerziteta Crne Gore u okviru poziva novog ciklusa Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027.

Naziv ovog projekta “Razvoj i implementacija modula zasnovanih na metakognitivnom rješavanju problema u kombinovanim učenjima”, ukazuje i na dva osnovna cilja projekta, navodi rukvoodilac ovog projekta u Crnoj Gori, dr Snežana Mugoša, docent na studijskom programu Farmacija, Medicinskog fakulteta, i direktorica Instituta za ljekove i medicinska sredstva.

Prvi je, dodala je, osposobljavanje studenata da koriste konceptualna, proceduralna i metakognitivna znanja kako bi se riješili stvarni problemi, implementacijom novog modela učenja, a drugi je razvijanje kapaciteta visokoškolskih ustanova Zapadnog Balkana za dalje unapređenje kombinovanog učenja kroz međusobnu i saradnju sa univerzitetima EU.

„Situacija sa razvojem pandemije COVID-19 iznijela je na površinu sve nedostatke postojećeg obrazovnog procesa, kako u pogledu klasičnih oblika nastave, tako i u smislu korišćenja dostignutih kapaciteta za e-učenje. Trend visokog obrazovanja ka e-učenju, a posebno ka kombinovanom učenju, bio je vidljiv već 2014. godine, kada je istraživanje EUA pokazalo da 91% institucija nudi kombinovano učenje. Osim toga, pedagoški i obrazovni modeli se stalno unapređuju. Tako se u novije vrijeme podstiču i razvijaju napredni i inovativni modeli primjene problemskog učenja (PBL) u obrazovnim procesima. Jedan takav model je primjena modula zasnovanih na metakognitivnim problemima (MCPB) u kursevima kombinovanog učenja“, objasnila je dr Mugoša.

Predlog ovog projekta se pozvao na naučne publikacije koje su dokazale da problemsko učenje omogućava studentima da uče kroz iskustvo rješavanja problema čime se povećava akademski učinak studenata medicine, uz preporuku da nastavnici razmotre njegovo uvođenje u nastavu.

„Primjena problemskog učenja u medicinskim naukama usmjerena je na studente i podstiče samostalnost u učenju, razvija kliničko rezonovanje i vještine kritičkog mišljenja. Tokom rješavanja, studenti se više bave problemima nego pamćenjem podataka. Kombinovano učenje, sa druge strane, je kombinacija tradicionalnog učenja licem u lice i asinhronog ili sinhronog e-učenja. Postoje pozitivna iskustva u kombinaciji učenja zasnovanog na problemu i kombinovanog učenja“, kazala je dr Mugoša.

Benefit ovog projekta će biti i transfer znanja sa visokoškolskinh institucija EU na institucije Zaoadnog Balkana.  U novom modelu učenja, kroz ovaj projekat, ideje nastavnika će se kombinovati sa programskim i dizajnerskim rešenjima u module zasnovane na metakognitivnim problemima, koji se zatim implementiraju u studijske programe. Na osnovu analize kvaliteta primjene ovih modula, kroz projekat će se doprinijeti poboljšanju nastavnih planova visokoškolskih institucija na Balkanu.

  

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.