Medicinski fakultet, 17.04.2019

Sastanak naučno-istraživačkog projekta „DEMONSTRATE“U utorak, 16. aprila u prostorijama Medicinskog fakulteta u Podgorici održan je kick-off sastanak naučno-istraživačkog projekta „Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori – DEMONSTRATE“. Tim projekta DEMONSTRATE, pod rukovodsvtom prof. dr Miodraga Radunovića, dekana Medicinskog fakulteta, ugostio je partnere iz Instituta za biomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije iz Italije i Kliničkog Centra Crne Gore, kao i eksterne stručnjake/konsultante sa Prirodno-matematičkog fakulteta UCG, Univerziteta Donja Gorica, i iz NVO „Futura“.

Glavni cilj ovog projekta, finansiranog od strane Ministarstva nauke Crne Gore, je da upotrebom novih metoda poboljša stratifikaciju pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma i pacijenata oboljelih od Alchajmerove demencije prema riziku za progresiju ovih bolesti, kako bi se na mnogo precizniji način određivala terapija i time povećale šanse za poboljšanjem kvaliteta života, preživljavanjem, smanjenjem komplikacija i u nekim slučajevima izlečenjem.

Sve novosti vezane za projektne aktivnosti mogu se pratiti na zvaničnom web-sajtu projekta: https://www.demonstrate.ucg.ac.me/.

Broj posjeta : 497