Medicinski fakultet, 06.09.2019

Radna posjeta Visokoj medicinskoj školi - BeraneDanas su u radnoj  posjeti  Visokoj medicinskoj školi u Beranama bili Rektor Univerziteta Crne Gore prof.dr Danilo Nikolić i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof.dr Duško Bjelica.

Sastanku su prisustvovali Dekan Medicinskog fakulteta UCG  prof.dr Miodrag Radunović, rukovodilac srudijskog programa Visoka medicinska škola prof.dr Saša Raičević i predsjednik opštine Berane gospodin Dragoslav Šćekić sa saradnicima.

Nakon obilaska prostornih kapaciteta, upoznavanja sa radom i opremljenošću Visoke medicinske škole iskazano je zadovoljstvo uslovima u kojima funkcioniše VMŠ. Dva amfiteatra, pet učionica,  tri kabineta za praktičnu nastavu, kabinet za informatičku nastavu, kabinet sa lutkama i anatomskim učilima ukazuju na vrhunske uslove  koji su stvoreni za održavanje nastave. Izvanredna saradnja sa JZU Opšta bolnica i Doma zdravlja Berane omogućuju obavljanje kvalitetne praktične nastave i edukaciju iz zdravstvene njege.

Angažovanjem zaposlenih iz ove dvije ustanove na izvođenju praktične nastave doktora medicinskih nauka kao predavača dobija se dodatni kvalitet u obrazovanju Visokih medicinskih sestara.

Punu podršku daljem unapređenju uslova rada na Visokoj medicinskoj školi dao je predsjednik opštine Berane gospodin Dragoslav Šćekić izražavajući zajedničko zadovoljstvo ostankom studijskog programa u Beranama.

Današnjim uvidom u stvorene uslove, angažovanost nastavnika i saradnika, veliko interesovanje studenata za upis na Visokoj medicinskoj školi, potvrdilo je opravdanost postojanja i opstanka VMŠ u Beranama, ali time je veća odgovornost svih, da se i dalje radi na unapređenju edukacije i obrazovanja ove vrlo važne profesije.

 

Broj posjeta : 1907