Medicinski fakultet, 03.10.2019

Sastanak za projekat DEMONSTRATEMedicinski fakultet u Podgorici bio je 2, oktobra bio domaćin polugodišnjeg sastanka za projekat „Nove metode stratifikacije rizika za progresiju karcinoma i Alzheimerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori - DEMONSTRATE“. Pored članova tima Kliničkog centra Crne Gore, I članova  nevladine organizacije Futura, na sastanku su učestvovali i članovi Instituta za biomembrene, bioenergetiku i molekularnu biotehnologiju iz Barija kao i eksterni ekspert iz Univerzitetske bolnice Maggiore della Carita 'iz Novare iz Italije.

Ovaj naučnoistraživački projekat je zasnovan na interdisciplinarnoj saradnji naučnika i lekara iz Crne Gore i Italije sa ciljem da se prouče nove metode za evaluaciju pacijenata sa karcinomom debelog creva kao i pacijenata sa Alzheimerovom demencijom da bi se kod svakog pacijenta utvrdio rizik za progresiju ovih bolesti. Ishodi ovog projekta mogu poboljšati lečenje, kvalitet života, stopu preživljavanja i smanjiti komplikacije izazvane ovim bolestima.

Projekat finansira Ministarstvo za nauku Crne Gore. Više o projektu na: https://vvv.demonstrate.ucg.ac.me/

Broj posjeta : 673