Medicinski fakultet, 17.02.2020

Medicinski fakultet UCG: Razvoj mjera poboljšanja oralnog zdravlja u Crnoj Gori kroz MADE projekatKakav je nivo oralnog zdravlja kod adolescenata, studenata, trudnica i starije populacije, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj utvrdiće se kroz prekogranični projekat, u kojem Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore učestvuje kao jedan od partnera. Realizacija projekta, čiji je nosilac Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, a drugi partner je Sveučilište u Mostaru,  počinje početkom aprila.

 “Partneri iz tri susjedne zemlje pošli su od činjenice da  stanje oralnog zdravlja kod stanovnika Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine nije na zavidnom nivou, a da je zubni karijes najveći problem”, objašnjava rukovodilac projekta, doc. dr Mirjana Đuričković.

Ona je navela da su ograničena dostupnost zdravstvenih usluga, nedostatak promocije oralnog zdravlja i efikasnih preventivnih programa glavni razlog za takvo stanje.

“Cilj ovog projekta je procjenjivanje trenutnog nivoa oralnog zdravlja u ovim područjima uz upotrebu DMFT indeksa kod različitih starosnih grupa. Jedna od ideja je i osnivanje zajedničkog Centra znanja o oralnom zdravlju kojim bi se omogućila adekvatna i dostupna implementacija preventivnih programa, profilaktičkih, dijagnostičkih i terapijskih procedura stanovništvu ovog područja”, navela je Đuričković.

Rezultati dobijeni nakon analize postojećeg stanja oralnog zdravlja bili bi osnova za razvoj neophodnih preventivnih mjera za poboljšanje oralnog zdravlja na prekograničnom području.

Ukupna predložena vrijednost projekta iznosi 600.000 eura, dok je predviđeni iznos sredstava za Medicinski fakultet oko 110.000 eura, a realizacija počinje 1. aprila 2020.

„Ućešćem u ovom projektu, planirana je nabavka modernih stomatoloških  stolica, kojima bi se između ostalog, ojačali postojeći kapaciteti nastavnih sredstava i kvalitet izvođenja praktične nastave na studijskom programu Stomatologija  Medicinskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore“, navodi Đuričković.

Projekat je odobren u okviru drugog poziva Interreg - IPA CBC ovog prekograničnog programa za period 2014-2020. Naziv projekta je „Mobile Access Dental Clinic” (MADE) i pripada prvoj prioritetnoj osi programa  Poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravlju i sektor društvene zaštite- PA1.  

Medijske objave:

http://www.antenam.net/drustvo/149023-kroz-made-projekat-ce-se-utvrditi-kakav-je-nivo-oralnog-zdravlja 

https://portalanalitika.me/clanak/359032/razvoj-mjera-poboljsanja-oralnog-zdravlja-u-crnoj-gori-kroz-made-projekat 

https://www.cdm.me/drustvo/utvrdice-se-kakav-je-nivo-oralnog-zdravlja-u-crnoj-gori/

Image

 

 

 

 

Broj posjeta : 1083