Medicinski fakultet, 17.09.2020

Počela obuka saradnika, istraživača i laboranata o upotrebi savremenog ELISA uređajaU Laboratoriji za biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, otpočela je obuka saradnika, istraživača i laboranata o upotrebi savremmenog ELISA uređaja - donacija kompanije Farmont MP d.o.o.

Uređaj je namijenjen za određivanje brojnih biohemijskih parametara metodom koja je internacionalno priznata.

Medicinski fakultet ovim još jednom potvrđuje opredijeljenost da razvija svoje naučnoistraživačke kapacitete.

Nakon obuke osoblja, uslijediće naučnoistraživačke aktivnosti koje obuhvataju i one koje su predviđene u sklopu Centra izvrsnosti za biomedicinska istraživanja (CEBIMER), iz kojih će dobijeni rezultati, publikovanjem u međunarodno priznatim naučnim časopisima, dati doprinos boljoj i jačoj poziconiranosti Medicinskog fakulteta na mapi istraživačke zajednice na nacionalnom i regionalnom nivou.

Broj posjeta : 621