Medicinski fakultet, 25.11.2020

Studenti Medicinskog fakulteta UCG obilježili Međunarodni dan nasilja nad ženama: Stop nasilju nad ženamaX

Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore su obilježili 25. novembar, Međunarodni dan nasilja nad ženama simboličnim "narandžastim" posterima sa ključnom porukom "Stop nasilju nad ženama".

Kroz studentski aktivizam i kreativnost realizovali su onlajn kampanju, širenjem ove poruke na društvenim mrežama.

Narandžasta je zvanična boja ovog datuma, i simbolizuje nadu za bolju budućnost, bez nasilja nad ženama i djevojčicama.

Međunarodni dan nasilja nad ženama se obilježava 25. novembra, a poseban značaj ovog datuma doprinosi činjenica da svaka treća žena doživi neki oblik nasilja tokom svog života. Ovo je jedan od najzastupljenijih oblika kršenja ljudskih prava i predstavlja prepreku u postizanju rodne ravnopravnosti. Ovaj datum je odabran kao sjećanje na brutalno ubistvo sestara Mirabal, koje se dogodilo 1960. godine u Dominikanskoj republici.

UN Deklaracija o uklanjanju svih oblika nasilja nad ženama, donešena 1993, nasilje nad ženama definiše kao kršenje ljudskih prava i kao oblik diskriminacije žena, te podrazumijeva sva djela nasilja na polnoj osnovi koja rezultiraju, ili mogu rezultirati, fizičkim, seksualnim, psihološkim ili ekonomskim povredama ili ugrožavanjem žene, u što spadaju i prijetnje da će takva djela biti počinjena, prisiljavanje ili lišavanje slobode, bilo u javnosti ili u privatnom životu.

Za više informacije, možete da posjetite:

Nasilje je naša realnost koja uništava živote mnogih žena. Kada ga vidiš, prijavi ga. 

STOP nasilju nad ženama.

Ovo je još jedna, u nizu inicijativa studenata Medicinskog fakulteta, a pokazatelj da studentski aktivizam pokreće, motiviše i pozitivno djeluje kako na studente, tako i na cijelu akademsku i građansku zajednicu.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/studenti-medicinskog-fakulteta-ucg-obiljezili-medunarodni-dan-nasilja-nad-zenama-stop-nasilju-nad-zenama

https://www.aktuelno.me/crna-gora/studenti-medicinskog-fakulteta-ucg-obiljezili-medunarodni-dan-nasilja-nad-zenam/

Broj posjeta : 484