Medicinski fakultet

Dr med Emir Muzurović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Dr med Emir Muzurović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Odgovor parathormona (PTH) i kalcitonina (CT) nakon kalcijumske infuzije kod pacijenata sa primarnim hiperparatireoidizmom (PHPT)  prije i poslije paratireoidektomije,,

Dana 18.02.2021. godine u 13,30 časova

U Sali za sastanke (dekanat) na Medicinskom fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • dr Milica Martinović – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Snežana Vujošević , redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, mentor - član
  • dr Marina Ratković, redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, član
Broj posjeta : 163