Medicinski fakultet

Evropski istraživački savjet objavljuje prve pozive za mlade istraživače u okviru programa Horizont Evropa
Evropski istraživački savjet (European Research Council - ERC) objavljuje prvi poziv za projekte u okviru novog EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Horizont Evropa (2021 – 2027).

Cilj ERC-a je da Evropu ponovo učini atraktivnom za vrhunsku nauku na način što će podržati evropske istraživače i njihove najinovativnije ideje.

Poziv Evropskog istraživačkog savjeta za grantove za mlade istraživače („Starting Grants”), namijenjen je nezavisnim istraživačima kojima se omogućava da formiraju svoj istraživački tim ili program i istraživanjima pomjeraju granice nauke.

ERC grantovi se dodeljuju istraživačima koji su doktorat stekli u rasponu od prije dvije do sedam godina, vrijednosti su do 1.5 miliona eura, na rok od pet godina.
 
Neophodno je da istraživač demonstrira potencijal za istraživačku samostalnost, npr. objavljen najmanje jedan rad u svojstvu glavnog autora, ili bez učešća PhD mentora.
 
Jedini kriterijum za odabir projekta naučna izvrsnost.
 
Ukupna sredstva opredijeljena za grantove za mlade istraživače iznose 619 miliona eura.

Rok za podnošenje prijava je 8. april 2021. godine.


Cijela informacija je dostupna na linku:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1021/objava/106381-evropski-istrazivacki-savjet-objavljuje-prve-pozive-za-mlade-istrazivace-u-okviru-programa-horizont-evropa
Broj posjeta : 308