Medicinski fakultet

Dr med Maja Raičević, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Maja Raičević, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Trend incidence i regionalne karakteristike dijabetes melitusa tipa 1 kod djece uzrasta od 0-14 godina u Crnoj Gori: jointpoint regresiona analiza 30-ogodišnjeg praćenja  kohorte,,

Dana 02.06.2021. godine u 13,00 časova

U Sali za sastanke (dekanat) na Medicinskom fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • dr Dragan Laušević – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Mira Samardžić, redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, mentor - član
  • dr Lidija Banjac - docent Medicinskog fakulteta UCG, član
Broj posjeta : 243

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.