Medicinski fakultet

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata dr med Nikolete Sjekloća
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  • dr Filip Vukmirović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Snježana Tomić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu;
  • dr Vladimir Todorović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

napisala je i dostavila Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, pod nazivom „Prognostički značaj IMP3 i uticaj na preživljavanje kod pacijentkinja sa trostruko negativnim karcinomom dojke“, kandidata dr med Nikolete Sjekloća.

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Centralnoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

 

Broj posjeta : 242

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.