Medicinski fakultet

Obavještenje za prijavu ispita za septembarski ispitni rok
Obavještavaju se studenti da će se prijava ispita za septembarski ispitni rok vršiti u perodu od 15. do 21. 07. 2021.godine u terminu od 09.00 do 15.00 časova.

Studenti su u obavezi da uplate iznos od 5 eura po ispitu, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Žiro račun Medicinskog  fakulteta je 510-2353-62.

U prilogu možete preuzeti prijavni formular, koji se popunjava i dostavlja studentskoj službi, uz uplatnicu.

NAPOMENA:

Studenti koji nijesu u cjelosti izmirili finansijske obaveze po osnovu školarine, dužni su da na posebnoj uplatnici uplate zaostali dug.

U suprotnom NEĆE biti u mogućnosti prijaviti ispite za septembarski ispitni rok.

 

Za studente koji se ne budu pridržavali navedenih pravila neće biti izvršena prijava ispita.

Dokumenti

Broj posjeta : 4312