Medicinski fakultet

Poziv Vlade Japana za podnošenje predloga projekata za bilateralnu razvojnu pomoć u okviru programa SATREPS
Vlada Japana pokrenula je poziv za podnošenje predloga projekata za bilateralnu razvojnu pomoć u okviru programa „Naučnotehnološko i istraživačko partnerstvo za održivi razvoj – SATREPS".

SATREPS je program Vlade Japana koji promoviše međunarodna zajednička istraživanja u cilju rješavanja globalnih pitanja. Kreiran je kroz zajedničku saradnju Japanske agencije za nauku i tehnologiju (JST), Japanske agencije za medicinska istraživanja i razvoj (AMED) i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Potpunija informacija o prijavi projekata dostupna je na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/120454-poziv-vlade-japana-za-podnosenje-predloga-projekata-za-bilateralnu-razvojnu-pomoc-u-okviru-programa-satreps

Broj posjeta : 137