Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA
Skupština Crne Gore  na sjednici održanoj dana  28.09.2021.godine donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju .Član 1  navedenog zakona glasi:

„Studenti koji su upisani na osnovnim , specijalističkim , magistarskim i doktorskim studijama prije stupanja  na snagu ovog zakona ,imaju pravo da završe studije prema studijskom programu koji je važio u vrijeme upisa, po zakonu po kojem su upisani, a najkasnije do kraja studijske 2023/24.“

Ovaj član se odnosi na studente doktorskih studija upisane studijske 2006/07 do i sa 2016/17.

Obavještavaju se svi studenti   doktorskih studija  Medicinskog fakulteta , da su u obavezi  da najkasnije do 01.11.2021. godine, regulišu status studenta za studijsku 2021/22.godinu.Regulisanje ovog statusa je neophodan uslov, kako bi student u  studijskoj 2021/22. godini mogao da ispunjava obaveze koje su predviđene planom i programom studija i kako bi mogao da koristi druga prava koja iz tog statusa proizilaze.

Prije nego regulišu status za narednu studijsku godinu studenti koji imaju dugovanja iz prethodnog perioda u obavezi su da ih u potpunosti izmire.

Za studente koji ne regulišu status sprovešće se postupak  ispisa saglasno članu 106 Zakon o visokom obrazovanji i članu 146 Statuta Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 88

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.