Medicinski fakultet

Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog radaSTUDENT: KOLAŠINAC DANIJAL
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „INFLAMATORNE BOLESTI CRIJEVA (Kronova bolest i Ulcerozni kolitis)“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2017. godine u 11,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Ranko Lazović - predsjednik
2. Prof. dr Miodrag Radunović - mentor
3. Doc. dr Aleksandar Filipović – član


STUDENT: KADIĆ JUSUF
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „OBOLJENJE ŽUČNE KESE“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2017. godine u 12,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Ranko Lazović - predsjednik
2. Prof. dr Miodrag Radunović - mentor
3. Doc. dr Aleksandar Filipović – član


STUDENT: PELINKOVIĆ SUZANA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „SEGMENTNA PODJELA JETRE USLOVLJENA ANATOMSKOM RAMIFIKACIJOM PORTNE TRIJADE“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2017. godine u 12,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miodrag Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Miroslav Radunović - mentor
3. Prof. dr Aleksandra Vuksanović Božarić – član

 

STUDENT: BABAJIĆ ADISA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „ANATOMIJA GORNJE I DONJE MEZENTERIČNE ARTERIJE (A.MESENTERICA SUPERIOR ET INFERIOR) I ZNAČAJ NJIHOVIH RAMIFIKACIJA“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2017. godine u 13,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miodrag Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Miroslav Radunović - mentor
3. Prof. dr Aleksandra Vuksanović Božarić - član


STUDENT: KRIVOKAPIĆ VLADANA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „HODGKIN LIMFOM - KLINIČKE I PATOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2017. godine u 14,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Mileta Golubović - predsjednik
2. Prof. dr Filip Vukmirović - mentor
3. Doc. dr Ljiljana Vučković - član

STUDENT: LATIFOVIĆ AMEL
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „LIJEČENJE UROĐENOG KRIVOG STOPALA (PES EQUINOVARUS)“

TERMIN ODBRANE RADA: 20.12.2017. godine u 12,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Aleksandra Vuksanović Božarić - predsjednik
2. Prof. dr Žarko Dašić - mentor
3. Doc. dr Vesna Bokan – član

STUDENT: HODŽIĆ MIRELA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „ZNAČAJ DIJAGNOSTIČKIH PROCEDURA U OTKRIVANJU GLAUKOMA I LIJEČENJE“

TERMIN ODBRANE RADA: 20.12.2017. godine u 13,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Milena Đurović - predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - mentor
3. Doc. dr Lidija Injac Stevović - član

STUDENT: ĆOSOVIĆ MILICA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „BIOLOŠKA TERAPIJA PSORIJAZE“

TERMIN ODBRANE RADA: 20.12.2017. godine u 14,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović - mentor
3. Doc. dr Lidija Injac Stevović – član


STUDENT: GERIĆ ANĐELA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „KLINIČKI ZNAČAJ HRONIČNE UPALE UHA“

TERMIN ODBRANE RADA: 21.12.2017. godine u 15,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miroslav Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Prof. dr Mileta Golubović – član


STUDENT: MAŠOVIĆ MILENA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „PATOLOGIJA ZAPALJENJA PARANAZALNIH SINUSA, DIJAGNOZA I TERAPIJA“

TERMIN ODBRANE RADA: 21.12.2017. godine u 16,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miroslav Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Prof. dr Mileta Golubović – član


STUDENT: POPOVIĆ VANJA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „MALIGNI TUMORI NOSA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA GLAVE I VRATA“

TERMIN ODBRANE RADA: 21.12.2017. godine u 16,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miroslav Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Prof. dr Mileta Golubović – član

 

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print