Dr pharm Đulija Hadžibeti, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate

08.09.2022


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr pharm Đulija Hadžibeti, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Ispitivanje farmaceutsko-tehnoloških karakteristika polučvrstih preparata sa etarskim uljem smilja i njihovog antiinflamatornog djelovanja na koži,,

Dana 16.09.2022. godine u 13,00 časova

U amfiteatru Medicinskog fakulteta (dekanat), pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Zorica Potpara – vanredna profesorica Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Tanja Vojinović, docentkinja Medicinskog fakulteta UCG, mentor - član
  • dr Milena Đurović – redovna profesorica Medicinskog fakulteta UCG – član
Broj posjeta : 175


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.