Medicinski fakultet, 25.09.2019

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU POSTDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM „PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA“Univerzitet Crne Gore raspisao je Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu i isti objavio na sajtu UCG www.ucg.ac.me.


Prijave na Konkurs se podnose  26 .09. 2019. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova u prostorijama studijskog programa Primijenjena fizioterapija u Igalu.


Prilikom prijavljivanja kandidat će dobiti prijavu od ovlašćene osobe za prijem dokumenata na Fakultetu.

Uz prijavu na Konkurs kandidat podnosi orginal diplomu o završenim osnovnim primjenjenim studijama stepen Bachelor (Bapp) – obima 180 ECTS kredita, odnosno Uvjerenje o završenim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili Uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Broj posjeta : 150