Medicinski fakultet, 02.12.2019

Dr pharm Tijana Mićović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate doktorske tezeDr  pharm Tijana Mićović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

" Farmakognozijska ispitivanja herbe izopa, Hyssopus officinalis (Lamiaceae) iz Crne Gore i Srbije "

dana 11. 12. 2019. godine u 10:00  sati

u Sali za sastanke  (Dekanat)  na Medicinskom  fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr Zorica Potpara, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • Dr Zoran Maksimović, vanredovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - mentor
  • Dr Danijela Stešević, vanredni profesor Prirodno-Matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 220