Medicinski fakultet

Mr sci Biljana Milošević javno će braniti doktorsku disertaciju
Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet u Podgorici

OBAVJEŠTENJE

Mr sci Biljana Milošević javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom »Uticaj protetske rehabilitacije bezubih pacijenata na blagi i umjereni oblik slip apneje«

pred Komisijom u sastavu:

  • dr Ivica Stančić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - predsjednik;
  • dr Ljiljana Tihaček Šojić – redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor;
  • dr Danko Živković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore - član

Odbrana će se održati dana 10.11.2020. godine (utorak) sa početkom u 11,30 sati u Amfiteatru Medicinskog fakuleta (zgrada dekanata).

Broj posjeta : 243