Građevinski fakultet

Studenti Građevinskog fakulteta rade na projektima širom svijetaNekadašnji studenti Građevinskog fakulteta danas su angažovani na različitim poslovima u oblasti građevinarstva širom svijeta i osvaruju izvanredne rezultate. To najbolje svjedoči o kvalitetu studenata i osposobljenosti za timski i samostalni rad, kao i zapošljivosti, smatra dekan Građevinskog fakulteta Srđa Aleksić. U razgovoru o Fakultetu, Aleksić kaže da je svaka aktivnost jednako bitna i doprinosi promjeni na bolje.

UCG: Nedavno ste uspostavili saradnju sa Institutom za standardizaciju Crne Gore. Čime je to rezultiralo? 

ALEKSIĆ: Rezultirala je potpisivanjem prve faze ugovora koja podrazumijeva prevod eurokodova u oblasti građevinarstva i izradu nacionalnih ankesa, koji predstavljaju okosnicu građevinarstva u procesu pripajanja Crne Gore Evropskoj uniji.

ImageUCG: Započete su aktivnosti na akreditaciji određenog broja ispitnih metoda Laboratorije Građevinskog fakulteta?

ALEKSIĆ: To predstavlja osnov za dalji razvoj ove veoma značajne organizacione jedinice Fakulteta, a time i unapređenja nastavnog procesa, naučnoistraživačkog rada, ali i stručnog rada koji se ogleda u saradnji sa privredom Crne Gore i regiona. Po tom pitanju je prifalilo operativnog vremena i nastavak radova na akreditaciji Laboratorije treba da uslijedi početkom sljedeće godine. Pored toga, sljedeće godine je planirana organizacija sedmog po redu internacionalnog naučno-stručnog skupa „Građevinarstvo-nauka i praksa (GNP)“ sa ciljem prezentacije savremenih dostignuća u nauci i struci, u oblasti građevinarstva.

UCG: Praktična nastava na Građevinskom fakultetu se tradicionalno realizuje u sklopu stručnih predmeta kroz posjete gradilištima i realizovanim objektima širom Crne Gore. Šta znači to za studente?

ALEKSIĆ: Studenti imaju priliku vizuelno sagledati sve specifičnosti i procese u izgradnji građevinskih konstrukcija, kao i jasno sagledati proračunske pretpostavke na kojima baziraju teorijski proračun. Pored toga, poseban kvalitet u realizaciji praktične nastave predstavlja veoma dobro opremeljena Laboratotija Građevinskog fakulteta, gdje studenti kroz nastavni proces realizuju različita ispitivanja građevinskih materijala i konstrukcija. Isticanje značaja praktične nastave koje je učinjeno aktuelnim reformama visokog obrazovanja je svakako bilo potrebno i opravdano, a sama implementacija će u perspektivi jasno pokazati valjanost i opravdanost učinjenog.

UCG: Koliko je zastupljena međunardona saradnja na Građevinskom fakultetu?

ALEKSIĆ:  Građevinski fakultet ima solidnu međunarodnu saradnju, naročito sa srodnim fakultetima iz okruženja. Svakako da treba intenzivnije poraditi na poboljšanju uslova, koji bi omogućili porast mobilnosti studenata, saradnika i nastavnika.

UCG: Koje su novine zastupljene na polju nastavnog procesa, naučnoistraživačkog rada i stručnog rada?

ALEKSIĆ: Generalno, nastavni proces se kontinuirano unapređuje, polje naučnoistraživačkog i stručnog rada je uobičajeno reprezentativno, saradnja sa privredom je neznatna i rukovodstvo stvara stabilne uslove za bitne promjene na tom polju. Nastavni i naučnoistraživački proces na Građevinskom fakultetu se odvijaju uredno, kvalitetno i bez zastoja, nevezano za uslove koji uvijek mogu biti bolji.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print