Građevinski fakultet

Nagrađeni najbolji studentiNa prikladnoj svečanosti, održanoj 27.12.2017.godine, dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Srđa Aleksić uručio je nagrade najboljim studentima u protekloj godini.

Nagrađeni su studenti:

Milica Vučinić, student druge godine osnovnih akademskih studija, studijskog programa Građevinarstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Srednja ocjena položenih ispita je „B“ i indeks uspjeha 9,06.

 

Miloš Martinović, student prve godine specijalističkih primijenjenih studija, studijskog programa Menadžment u građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Srednja ocjena položenih ispita je „B“ i indeks uspjeha 9,11.

 

Milena Janković, student prve godine osnovnih akademskih specijalističkih studija, studijskog programa Građevinarstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Srednja ocjena položenih ispita je „A“ i indeks uspjeha 10.

 

Ivana Ivanović, student treće godine osnovnih primijenjenih studija, studijskog programa Menadžment u građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Srednja ocjena položenih ispita je „A“ i indeks uspjeha 9,71.

 

Jovan Šćepanović, student druge godine osnovnih primijenjenih studija, studijskog programa Menadžment u Građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Srednja ocjena položenih ispita je „B“ i indeks uspjeha 9,17.

 

Aldin Hasković, student druge godine osnovnih primijenjenih studija, studijskog programa Menadžment u građevinarstvu Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Srednja ocjena položenih ispita je „B“ i indeks uspjeha 9,17.

 

Vasilije Bojović, student treće godine osnovnih akademskih studija, studijskog programa Građevinarstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Srednja ocjena položenih ispita je „A“ i indeks uspjeha 9,67.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print