Građevinski fakultet, 08.04.2019

Posjeta studenata Građevinskog fakulteta deponiji "Livade"X

Studenti specijalističkih studija programa Menadžment u građevinarstvu, dana 08.04.2019 god. su posjetili gradsku deponiju "Livade", u okolini Podgorice. Obilaskom su studenti nadogradili znanja koja stiču u okviru predmeta UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA, kojeg slušaju u ljetnjem semestru.