Građevinski fakultet, 12.04.2019

Povodom Dana studenata održan sastanak dekana sa predstavnicima Studentskog vijećaX

Uprava Građevinskog fakulteta u narednom periodu će raditi na rješavanju problema i unapređenju uslova studiranja, zaključeno je na sastanku dekana prof. dr Marine Rakočević sa predstavnicima Studentskog vijeća Fakulteta.

Sastanak je upriličen povodom Dana studenata i bio je prilika da studentski predstavnici ukažu na probleme sa kojima se suočavaju, te iznesu inicijative kako bi se unaprijedili uslovi studiranja.

Na sastanku je ukazano da se glavni problemi odnose na neadekvatnu infrastrukturu, nedovoljno opremljenu računarsku salu i nedostatak odgovarajuće literature. Nakon primjedbi koje su dobili od koleginica i kolega na svim godinama studija, predstavnici Studentskog vijeća na sastanku su upravi Fakulteta ukazali na nedovoljno zagrijane sale i amfiteatre u kojima se odvija nastava, te činjenicu da je u što kraćem roku potrebno, u saradnji sa upravom Univerziteta, uložiti napore i realizovati radove kako bi se unaprijedili uslovi u objektima našeg Fakulteta.

Uz očekivanje da će nova uprava Fakulteta imati konstruktivnu saradnju sa izabranim studentskim predstavnicima, dekan prof.dr Marina Rakočević dala je uvjerenje da će posvećeno raditi na tome da se studentima obezbijede kvalitetniji uslovi kako u pogledu infrastrukture, tako i u pogledu održavanja nastave, opremljenosti sala, dostupnosti literaturi i mogućnosti za sticanje kvalitetne stručne prakse.

 

Broj posjeta : 399