Građevinski fakultet, 08.07.2019

Na Građevinskom fakultetu UCG u II upisnom roku samo osam mjestaNa Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u II upisnom roku, preostalo je samo osam mjesta.

„Prvi upisni rok je ispunio naša očekivanja – Građevinski fakultet su upisali maturanti sa odličnim ocjenama u dosadašnjem školovanju“, kazala je prodekan za nastavu ovog fakulteta Biljana Šćepanović.

„Ne sumnjamo u njihovu želju da stečeno znanje prošire i unaprijede tokom studija. Stoga vjerujemo da smo dobili kvalitetnu generaciju vrijednih studenata i biće nam zadovoljstvo da se baš sa našeg fakulteta otisnu u veImageličanstvenu profesiju graditelja“, dodala je Šćepanović.

Upisanim studentima, Šćepanović poručuje da je za uspješno studiranje na Građevinskom fakultetu izuzetno značajan kontunuiran rad studenata tokom akademske godine – redovno praćenje nastave i završavanje semestarskih obaveza (izrada semestarskog rada, polaganje testova i kolokvijuma).

„Interaktivan rad nastavnika i saradnika sa studentima im omogućava suštinsko savladavanje gradiva već na časovima, a utvrđivanje kroz izvršavanje pomenutih semestarskih obaveza. Od samog početka studija, studenti treba da steknu naviku da koriste termine konsultacija nastavnog osbolja, za sve nedoumice koje se pojave u njihovom samostalnom radu", savjetuje Šćepanović.

Ukoliko se pridržavaju svega navedenog, dodaje Šćepanović, studenti na kraju semestra, uz ne previše zahtjevnu sistematizaciju već stečenog znanja, spremni su za uspješno polaganje završnih ispita, bez problema sa nedostatkom vremena da u samo par sedmica trajanja ispitnog roka savladaju kompletno gradivo svih predmeta jednog semestra.

 

Povezane vijesti: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1287/objava/48812-na-gradevinskom-fakultetu-110-mjesta

 

https://www.cdm.me/drustvo/na-gradevinskom-fakultetu-u-drugom-upisnom-roku-samo-osam-mjesta/

Broj posjeta : 659