Građevinski fakultet, 12.07.2019

Regulisanje statusa studenataX

Poštovani studenti,

Željeli bismo da vas podsjetimo na vaše obaveze, po osnovu ugovora o studiranju.

Stoga vas obavještavamo da će Građevinski fakultet, shodno članu 106 Zakona o visokom obrazovanju i članu 146 Statuta Univerziteta Crne Gore, sprovoditi postupak ispisa studenata koji nijesu izvršili svoje obaveze iz ugovora o studiranju.

U skladu sa navedenim propisima pokrenuće se postupak ispisa sa fakulteta u septembru 2019. godine (zaključno sa okončanjem upisa u studijsku 2019/2020. godinu) za studente koji ne izvršavaju obaveze iz ugovora o studiranju. Neizvršavanje obaveza  predstavlja: nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisavanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovljenog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku, a da im pri tom ne miruju prava i obaveze utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore.

Takođe vas napominjemo da, na osnovu Odluke o naknadi za studiranje na Univerzitetu Crne Gore, student koji nije u cjelosti izmirio finansijsku obavezu po osnovu školarine iz prethodnog perioda ne može upisati narednu godinu studija.

Ukoliko je studentu omogućeno plaćanje naknade za studiranje / školarinu u ratama, po isteku roka za plaćanje posljednje rate, student koji nije platio naknadu za studiranje /školarinu u cjelosti, nema pravo da prijavi ispit za naredni ispitni rok.

U prilogu se nalazi spisak studenata sa osnovnih i postdiplomskih studija, za koje će se pokrenuti postupak ispisa sa fakulteta.

                                                                                                                                               

 

UPRAVA FAKULTETA

Dokumenti

Broj posjeta : 1770