Građevinski fakultet, 30.08.2019

Preliminarna rang lista kandidata za upis na osnovne studije 2019/20. - III upisni rokX

Kandidati koji smatraju da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, imaju pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24h od objavljivanja rang liste.

Prijave treba podnijeti elektronski, na adresu rektorat@ucg.ac.me, sa naznakom (Subject) "Prigovor Centalnoj komisiji za upis".

Dokumenti

Broj posjeta : 507