Građevinski fakultet, 15.10.2019

Upis na magistarske studije 2019/20. - II upisni rokX

S obzirom da u predviđenom roku nije bilo prigovora na preliminarne rang liste kandidata za upis na magistarske studije, konačne rang liste su nepromijenjene u odnosu na preliminarne liste objavljene 14.10.2019. godine.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, treba da se upišu 16. oktobra 2019. godine, od 9:30h do 14:00h, u Studentskoj službi.

Ukoliko kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u navedenom roku, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi (Član 18 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore, https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/PRAVILA%20STUDIRANJA%20NA%20POSTDIPLOMSKIM%20STUDIJAMA%20.pdf).

Za upis je potrebno dostaviti:

1/ indeks (kupiti u knjižari; na prvoj stranici upisati odgovarajuće podatke);

2/ dva prijavna lista (kupiti u knjižari; popuniti odgovarajućim podacima);

3/ dvije fotografije dimenzija 4cm x 6cm (jednu fotografiju zalijepiti u indeks, a drugu na prijavni list);

4/ uplatnicu na iznos 5.00 EUR, za osiguranje, na račun Delta Generali osiguranja, Podgorica: 510-20746-76. (Nije obavezno!);

5/ uplatnicu na iznos (najmanje) prve rate školarine (t.j. 500.00 EUR, s obzirom da školarina na magistarskim studijama Građevinskog fakulteta iznosi 1000.00 EUR po semestru), u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1287/objava/52554-omoguceno-placanje-naknada-za-studiranje-u-ratama).

Upisani studenti biraju predmete (5 predmeta) u dogovoru sa potencijalnim mentorom i prijavljuju ih do 17.10.2019. god, do 13h, u dekanatu Fakulteta. Za prijavljivanje predmeta treba koristiti obrazac koji student dobija pri upisu.

Broj posjeta : 372