Građevinski fakultet, 02.07.2020

Četrdeset godina uspješnog rada Građevinskog fakulteta ostavile značajan trag u izgradnji Crne GoreGrađevinski fakultet Univerziteta Crne Gore danas, 2. jula 2020. godine, proslavlja četiri decenije obrazovanja visokoškolskih kadrova i naučnoistraživačkog rada u oblasti građevinarstva.

„Društveni značaj osnivanja Građevinskog fakulteta se potvrdio tokom ovih, možda za neke skromnih, ali za nas velikih 40 godina rada“, kazala je dekanka ove visokoškolske institucije prof. dr Marina Rakočević.

Sa njom smo razgovarali o istoriji nastajanja fakulteta, potražnji za građevinskim inženjerima na tržištu, broju aktivnih studenata, projektima koji svjedoče o važnosti ovog fakulteta i alumnistima koji potvrđuju njegovu vrijednost.

UCG: Šta je obilježilo 40 godina rada fakulteta i koju ulogu je Građevinski fakultet imao u crnogorskom društvu tokom te četiri decenije?

RAKOČEVImageIĆ: Građevinski fakultet je osnovan 2. jula 1980. godine, kao Građevinski fakultet Univerziteta Veljko Vlahović u Titogradu. Razlozi osnivanja su tadašnje objektivne potrebe privrede Crne Gore za obrazovanjem visokoškolskih građevinskih kadrova, koje su naročito bile pojačane razornim zemljotresom koji je pogodio Crnu Goru 1979. godine.

Prve nastavne planove i programe utvrdila je Matična komisija za osnivanje Građevinskog fakulteta. Odluke Matične komisije su postavile osnove, fundamentalne principe i stavove u obezbjeđenju kadrova za nastavu i stvaranju materijalne osnove za rad i razvoj Fakulteta. Studije građevinarstva su, u to vrijeme, trajale deset semestara pri čemu je deseti semester bio predviđen za izradu diplomskog rada. Od tada pa sve do danas, nastavni planovi i programi su inovirani, mijenjani, osavremenjivani i dopunjavani.

UCG: Koliko je danas aktivnih studenata na Građevinskom fakultetu UCG?

RAKOČEVIĆ: Na Građevinskom fakultetu ima oko 1000 aktivnih studenata. Nastavno osoblje trenutno broji 24 nastavnika i 14 saradnika i stručnih saradnika. Zbog specifičnosti i odgovornosti naše struke, rad sa studentima je interaktivan, tako da zaposleno nastavno osoblje ulaže velike napore kako bi naši studenti stekli adekvatna znanja koja bi im omogućila da nakon završetka studija dođu do zaposlenja i boljih radnih mjesta. Kolegijalni odnosi, zasnovani na poštovanju i razumijevanju, krase Građevinski fakultet zbog čega smo posebno ponosni.

UCG: Ove godine se datum zatvaranja elektronske prijave za upis na Univerzitetu Crne Gore poklopio sa jubilejom Građevinskog fakulteta. Koliko je interesovanje studenata i koliko je tražena ova profesija na tržištu rada?

Na tržištu je velika potražnja za građevinskim inženjerima. Zbog toga, tradicionalno na Građevinskom fakultetu nema upražnjenih mjesta prilikom upisa na osnovne, specijalističke i magistarske studije.

 

U periodu od osnivanja do 2004. godine diplomiralo je 670 građevinskih inženjera. Od 2004. do danas osnovne akademske studije studijskog programa Građevinarstvo je završilo 734 studenta, a osnovne primijenjene studije studijskog programa Menadžment u građevinarstvu 166 studenata.

U istom periodu diplomu specijaliste građevinarstva steklo je 507 studenata, a diplomu specijaliste menadžmenta u građevinarstvu 72 studenta.

Građevinski fakultet je iškolovao 72 magistra i 11 doktora nauka.

UCG: Koliko je prisutan trag/ispis nekadašnjih studenata Građevinskog fakulteta u Crnoj Gori, regionu, Evropi?

Među bivšim studentima Građevinskog fakulteta postoji veliki broj uspješnih inženjera, koji su učestvovali u realizaciji najsloženijih građevinskih projekata, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu i šire. Praktično, ne postoji objekat koji je izgrađen u Crnoj Gori u poslednjih 40-tak godina, na kojem nijesu učestvovali svršeni studenti našeg Fakulteta, a svoje kvalitete u struci su dokazali na svim meridijanima.

Među alumnistima Građevinskog fakulteta ima i istaknutih naučnih radnika i istraživača, koji su zaposleni naImage prestižnim univerzitetima, kao i u istraživačkim centrima širom svijeta. 

Pored velikog broja realizovanih projekata, kao i onih čija je realizacija u toku, možemo istaći projekte: Auto put Bar-Boljare; mostovi na Morači u Podgorici (Milenijum, Union Bridge, i drugi); sanacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu; projekat rekonstruckije rashladnog tornja TE Pljevlja i veliki broj drugih infrastrukturnih objekata, na koje smo vrlo ponosni. Naši svršeni student gradili su i dalje izgrađuju našu Crnu Goru.

Svoje znanje utkali su u svaki izgrađeni most, zgradu, put ili drugi infrastruktirni objekat, što se može vidjeti, a zbog čega smo vrlo ponosni. Građevinski fakultet daje veliki doprinos zajednici jer je opšte poznato da razvoj građevinarstva prati i razvoj društva u cjelini. 

UCG: Zapažena je i projektna i istraživačka aktivnost Građevinskog fakulteta, posebno na polju smanjenja rizika od zemljotresa u realnom vremenu za područje Evrope?

RAKOČEVIĆ: Građevinski fakultet je do sada postigao ogroman napredak i zapažene rezultate u oblasti nauke i istraživanja. Od osnivanja pa do danas Građevinski fakultet je bio nosilac, ili učesnik, na velikom broju naučnoistraživačkih projekata. Trenutno, Fakultet učestvuje u projektu H2020 RISE (Real-time earthquake rIsk reduction for a reSilient Europe), koji se bavi smanjenjem rizika od zemljotresa u realnom vremenu za područje Evrope, a koji se realizuje i kroz podršku Ministarstva nauke. Ovaj projekat će doprinijeti novim iskustvima istraživača sa Građevinskog fakulteta u prioritetnim inovativnim oblastima istraživanja, kao i otvaranju novih perspektiva za zajedničke aplikacije na budućim prestižnim evropskim naučnoistraživačkim projektima. Takođe, trenutno je aktivno pet bilateralnih naučnoistraživačkih projekata u saradnji sa eminentnim univerzitetima i naučno-istraživačkim institucijama svijeta. Nastavno-istraživačko osoblje Fakulteta aktivno učestvuje u aktuelnim programima Evropske saradnje u nauci i tehnologiji i COST akcijama. Na Fakultetu su aktivna tri doktorska istraživanja podržana grantom Ministarstva nauke Crne Gore, što je uticalo na povećanje broja aktivnih mladih istraživača na Fakultetu.

UCG: Kako se došlo do toga da Univerzitet Crne Gore, a time i Građevinski fakultet, bude uvršten u kategoriji 601-800 Times Higher Education rangiranja?

RAKOČEVIĆ: Fakultet je poslednjih godina značajno povećao broj objavljenih naučnih publikacija nastavnog osoblja u vodećim časopisima sa WOS i SCOPUS lista (SCI/SCIE) čime je dao svoj doprinos visokom mjestu koje je naš Univerzitet poImagestigao u oblasti tehničko-tehnoloških nauka (Engineering & Technology) u oktobru 2019. godine, kada je uvršten u kategoriju 601-800 Times Higher Education rangiranja.

Od osnivanja do danas ulagalo se i u opremu laboratorije za materijale i konstrukcije koja radi  u okviru Fakulteta. U početku su ulaganja bila značajnija, da bi u 2019. godini, u okviru ERASMUS+ CBHS projekta SWARM (Strengthening of master curricula in WAter Resources Management in the Western Balkans HEIs and stakeholders), nabavili opremu za hidrotehničku laboratoriju. U našoj laboratoriji su realizovala brojna eksperimentalna naučna istraživanja iz kojih su proistekle doktorske disertacije ne samo našeg, već i univerziteta u regionu.

Teško je navesti sve ono što se postiglo u ovih 40 godina postojanja. Zahvalni smo inženjerima, profesorima i ostalom osoblju koji su doprinijeli osnivanju Građevinskog fakulteta. Njihov predan rad i realizovane ideje dali su dobar osnov za ovaj Fakultet i naše je samo da to njegujemo i unapređujemo za šta imamo dovoljno odgovornosti, znanja i kompetencija.

UCG: Koja stremljena ima Fakultet u pogledu pravca daljeg razvoja, šta je istaknuto Strategijom Građevinskog fakulteta?

RAKOČEVIĆ: Strategija razvoja Građevinskog fakulteta, koju smo izradili u okviru opšte strategije razvoja Univerziteta Crne Gore, definiše strateške ciljeve za period od 2019-2024.godine.

Znanje je osnovni faktor konkurentnosti. Stoga, strateški cilj Fakulteta je održati i unaprijediti nastavne programe i sadržaje, kaoImage i uslove, kako bi i na dalje obezbjeđivali edukaciju kvalitetnih kadrova iz oblasti građevinarstva. Na taj način odgovorićemo društvenom zadatku koji nam je zadat, a to je da pored građevinskih znanja, tehnika i vještina, naši studenti uče i da građevinska profesija zapravo znači i veliku odgovornost. 

U narednom periodu, strateški cilj je konstantno podsticanje usavršavanja nastavnog i istraživačkog osoblja kao i studenata, putem implementacije evropskog nivoa kvaliteta, stimulisanja kulture izvrsnosti i posvećenosti, internacionalizacije, multidisciplinarnog istraživačkog okruženja, digitalizacije, primjene naprednih metoda nastave, obezbjeđivanja visokog nivoa kvaliteta u istraživanju i inovacijama, sa mogućnošću direktnog transfera tehnologija i znanja prema poslovnom i privrednom okruženju. 

Vrijeme koje je pred nama uvodi i novu paradigmu koja podrazumjeva kompetitivnu prednost, zasnovanu ne samo na znanju, već sve više na inovacijima i kreativnosti. Da bi u obrazovanju nešto mijenjali trebamo visokoškolskom kadru ponuditi nove alate, i to u pravcu da naši studenti moraju prihvatiti osnovne koncepte i principe tržišta, marketinga, konkurencije, poslovne psihologije, upravljanja timovima i dr. Naši građevinski inženjeri moraju se oblikovati ne samo u tehničkom, nego i u menadžerskom pravcu i biti spremni da upravljaju timovima uz dobro inženjersko znanje. Građevinski fakultet je to prepoznao, po ugledu na veliki broj takvih škola širom Evrope i Amerike, i obrazuje kadImagear koji poznaje graditeljsku tehniku, pravnu regulativu, ekonomske discipline i poslovnu psihologiju, čime edukuje kadar za novo vrijeme.

Građevinski fakultet je osposobljen da svoju misiju i društvenu ulogu u budućem razvoju Crne Gore uspješno i ostvari.

UCG: Na koji način će biti obilježen ovaj važan datum?

RAKOČEVIĆ: Tradicionalno, obilježavanje ovog značajnog jubileja koje će pratiti niz manifestacija, biće organizovano u decembru, ukoliko okolnosti vezano za pandemiju izazvanu virusom Covid 19 to dozvole.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/cetrdeset-godina-gradevinskog-fakulteta-znacajan-trag-u-izgradnji-crne-gore/

https://makanje.me/clanak/2623?fbclid=IwAR13S30jYiVOQEj5nHrrAH_IgNb_QONozqqln0P9oFzx8dy3bJHZjjaeMx4

https://www.portalanalitika.me/clanak/cetrdeset-godina-gradevinskog-fakulteta-znacajan-trag-u-izgradnji-crne-gore

https://volimpodgoricu.me/2020/07/02/cetrdeset-godina-gradjevinskog-fakulteta-znacajan-trag-u-izgradnji-crne-gore/

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 867