Građevinski fakultet, 11.02.2021

Izdavanje diploma za studente osnovnih i specijalističkih studija, koji su studije završili zaključno sa 31.12.2019. godineObavještavaju se studenti osnovnih i specijalističkih studija, studijskih programa Građevinarstvo i Menadžment u građevinarstvu, koji su studije završili do 31. 12. 2019. godine, da mogu diplome podići u studentskoj službu Fakulteta, svakog radnog dana od 10-12 sati.

Za podizanje diplome potrebno je uplatiti naknadu na žiro račun Fakulteta. Prema Odluci o naknadi za studiranje na UCG i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administrativnim i drugim troškovima, Član 8:

- za izdavanje diplome osnovnih studija visina naknade iznosi 15,oo eura, 

- za izdavanje diplome postdiplomskih studija visina naknade iznosi 20,oo eura, 

- za izdavanje dopune diplome (Suplement) visina naknade iznosi 15,oo eura.

 

Broj posjeta : 446