Građevinski fakultet

VAŽNO: Podsjećanje studentima na rokove za plaćanje školarine
Podsjećamo studente svih nivoa studija na odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kojima je odobreno plaćanje naknade za studiranje (školarine) za studijsku 2020/2021. godinu u ratama.

Rok za uplatu III rate školarine za ljetnji semestar studijske 2020/21. godine je istekao 1. juna 2021. godine.

Studenti su dužni da, u predviđenom terminu, uplate školarinu.

Prilikom uplate školarine potrebno je, pored ličnih podataka, na uplatnici upisati JEDINSTVENI KOD (JSK).

Dokumenti

Broj posjeta : 869