Građevinski fakultet, 16.10.2020

II upisni rok - konkurs za upis na akademske postdiplomske jednogodišnje magistarske studije za studijsku 2020/21. godinu
KONKURS 
- II upisni rok -


za upis na Akademske postdiplomske magistarske studije, za studijsku 2020/21. godinu na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, i to:


I Studijski program Građevinarstvo
1.Saobraćajni smjer 4 studenta
2.Smjer za menadžment i tehnologiju građenja 2 studenta


II Studijski program Geotehnika 3 studenta


Školarina po semestru iznosi 750,00 eura.


Prijava na konkurs podnosi se uz sljedeće dokaze:
- Uvjerenje o završenim osnovnim i specijalističkim studijama (završene najmanje četvorogodišnje studije, odnosno najmanje 240 ECTS kredita);
- Uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama;
- Uvjerenje (potvrda) o znanju jednog svjetskog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama,
- Kratka radna biografija;
- Kopija biometrijske lične karte ili kopija izvoda iz matične knjige rođenih.


U prijavi, kandidat je obavezan naznačiti smjer koji želi da upiše. Prijava sa dokazima podnosi se Studenskoj službi Građevinskog fakulteta 19. oktobra 2020. godine, od 8-12h. Rezultati Konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta 20. oktobra 2020.godine. Upis kandidata obaviće se 22. oktobra 2020.godine. Upis studenata na Akademske postdiplomske magistarske studije bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, koja su objavljena na web sajtu Univerziteta: www.ucg.ac.me

 

Broj posjeta : 97