Mašinski fakultet

Realizacija praktične nastave u KAP-u
Realizacija praktične nastave u KAP-u

U okviru realizacije praktične nastave iz predmeta Tehnologija mašinske obrade, studenti druge godine Mašinskog fakulteta studijskog programa Mašinstvo, sa predmetnim nastavnikom, posjetili su Kombinat aluminijuma Podgorica, u vlasništvu Uniprom-a.

Studenti su tokom posjete obišli proizvodne subjekte: fabriku za proizvodnju anoda, fabriku za dobijanje aluminijuma - elektrolizu, fabriku za proizvodnju T ingota - livnicu, fabriku za proizvodnju legiranih malih ingota - silumine i fabriku za proizvonju legiranih aluminijumskih trupaca.  

Takođe, ovom prilikom studenti su se upoznali i sa velikim brojem specijalizovanih mašina koje se koriste u proizvodnom procesu dobijanja i prerade aluminijuma.

Zahvaljujemo se rukovodstvu i inženjerima KAP-a na gostoprimstvu, koji su nas srdačno dočekali, a radujemo se i budućoj uspješnoj saradnji.

Broj posjeta : 152