Mašinski fakultet

Stručnjaci za kvalitet i strateško unapređenje rada neophodni za moderno poslovanje privatnog i javnog sektora
Stručnjaci za kvalitet i strateško unapređenje rada neophodni za moderno poslovanje privatnog i javnog sektora

Stručnjaci za kvalitet i strategiju za unapređenje procesa rada neophodni su segment modernog poslovanja i privatnog i javnog sektora. Upravo to je i glavna preporuka za Interdisciplinarni akademski master studijski program Kvalitet i standardizacija, Univerziteta Crne Gore, smatra prof. dr Aleksandar Vujović, rukovodilac interdisciplinarnog studijskog programa Kvalitet i standardizacija.

Konstituenti ovog programa koji pruža znanja iz različitih oblasti su, pored Mašinskog fakulteta, još i Ekonomski fakultet, Fakultet za turizam i hotelijersto i Prirodno matematički fakultet.

UCG: Kakve su mogućnosti zaposlenja studenata ove profilacije na tržištu rada?

PROFESOR VUJOVIĆ: Studijski program Kvalitet i standardizacija koncipiran je tako da studentima pruža široku lepezu inženjerskih, ali i menadžerskih znanja neophodnih za rad u organizacijama svih vrsta i područja djelatnosti.

Na tržištu rada nema nezaposlenih studenata ove profilacije.

Svim organizacijama, bez obzira na djelatnost - usluge, javni sektor, proizvodne organizacije..., ili tip vlasništva (privatni, državni) potrebna je ova profilacija, jasno je i da ovaj program zavređuje pažnju budućih studenata master studija.   

ImageUCG: Zašto je danas važan kvalitet i standardizacija i na šta se to, konkretno, u poslovanju odnosi?

Kvalitet prožima sve djelatnosti i predmet je kontinuiranog interesovanja, kako stručne, tako i naučne javnosti. Kada se govori o kvalitetu prevashodno se misli na kvalitet proizvoda, usluge, kvalitet života, životne sredine, kvalitet procesa rada, obrazovanja, društvenu odgovornost, upravljanje energetskom efikasnošću, standardizaciju... Upravo navedene oblasti ili teme, predstavljaju predmete interesovanja i izučavanja na studijskom programu Kvalitet i standardizacija.

Aktuelne aktivnosti u pravcu sticanja punopravnog članstva u EU, nameću obavezu unapređenja kvaliteta i uspostavljanja i primjene svih relevantnih međunarodnoh standarda.

Danas kvalitet zauzima značajno mjesto u sredstvima informisanja, poslovni sistemi mu posvećuju izuzetnu pažnju, a država i javna uprava sve više se usmjeravaju ka kvalitetu. Kvalitet se posmatra sa aspekta proizvođača/pružaoca usluga i korisnika. I jednima i drugima je kvalitet vodilja. Za ostvarenje, održavanje i uanpređenje kvaliteta, poslovni sistemi uvode odgovarajući stil ponašanja, primjenjuju različite metode i tehnike i rukovode se najboljom svjetskom praksom pretočenom u standarde.

UCG: Ko su predavači na ovom studijskom programu?

PROFESOR VUJOVIĆ: Predavači su iskusni, mahom redovni profesori, sa Mašinskog i Ekonomskog fakulteta, Prirodno matematičkog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.

Svi predavači pored naučnih kompetencija (naučni projekti, radovi u WOS, Scopus-u...), imaju i veoma značajno iskustvo u saradnji sa privredom kao i u rukovodećim organima, kako na Univerzitetu, tako i državnim organima.

Nauka o kvalitetu (kvalimetrija) utemeljena je na jedinstvu tri pristupa: naučni pristup, usmjeren na korišćenje statističkih metoda, vjerovatnoće  i sl:, razradi novih metoda, metodološki pristup; i pristup zasnovan na ljudskom faktoru.

Stoga interdisciplinarni akademski master studijski program Kvalitet i standardizacija, čiji su konstituenti pored Mašinskog fakulteta još i Ekonomski fakultet, Fakultet za turizam i hotelijersto i Prirodno matematički fakultet, pruža znanja iz različitih oblasti u cilju obrazovanja stručnjaka koji će biti u stanju da u organizacijama različitih djelatnosti razvijaju kvalitet i strategiju za unapređenje procesa rada i postizanje poslovne izvrsnosti sa ciljem obezbjedjenja održivog razvoja i zadovoljstva korisnika.

UCG: Koji studenti mogu upisati ovaj program?

PROFESOR VUJOVIĆ: Ovaj program mogu upisati studenti koji imaju završene osnovne studije (najmanje 180 ЕCTS) sa najmanje 24 ЕCTS kredita iz oblasti matematike, kvaliteta, turizma i/ili ekonomije. Dakle, shodno navedenim kriterijumima, jasno je da ovaj program mogu upisati studenti različitih studijskih programa, a dominantno tehnike, ekonomije, prirodnih nauka, turizma i slično. Iskustva iz studijske 2020/21 godine, govore da je ovaj studijski program jedan od najinteresantnijih programa ovog nivoa i tipa studija.

UCG: Koje kvalifikacije i znanja dobijaju studenti koji završe ovaj program?

PROFESOR VUJOVIĆ: Poslije završene dvije godine akademskih master interdisciplinarnih studija studijskog programa Kvalitet i standardizacija i osvojenih najmanje 120 ECTS kredita dobija se master diploma akademskih studija Kvalitet i standardizacija (Master of Science).  Nakon završenih studija, studenti će steći znanja o: identifikaciji procesa, mjerenju i unapređenju performansi procesa, statističkim alatima, alatima za multikriterijumsko odlučivanje, alatima vještačke inteligencije, vjerovatnoći, standardima kvaliteta, satisfakciji korisnika i metodama i tehnikama za ostvarenje ciljeva u pogledu unapredjenja kvaliteta procesa rada i obezbjedjenja održivog razvoja preduzeća.

 

 

 

Broj posjeta : 393

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.