Studenti Mašinskog fakulteta prezentovali naučne radove na konferenciji o bezbjednosti saobraćaja - SKOBS
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) po prvi put su uzeli aktivno učešće na „Studentskoj konferenciji o bezbednosti saobraćaja 2022 – SKOBS”, u organizaciji Saveza studenata Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Sedma po redu Konferencija, održana je u periodu od 31.10. do 3.11. na Zlatoboru. 

Studenti master akademskih studija BSc Željka Anđušić, BSc Andrijana Mrvaljević i BSc Anđela Vučetić su u petoj sesiji prezentovali naučne radove koji su dio istraživanja sprovedenih na master studijama. Učešće na konferenciji je bila dobra prilika da se studenti upoznaju sa kolegama iz regiona, da razmijene iskustva i steknu nova znanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Osim Mašinskog fakulteta UCG učešće su uzeli brojni fakulteti iz zemalja Zapadnog Balkana: Saobraćajni fakultet iz Beograda, Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada

Pored toga, na konferenciji su prisustvovali predstavnici institucija iz Republike Srbije, kao što su Agencija za bezbednost saobraćaja i JP Putevi Srbije i druge institucije i kompanije koje kontinuirano rade na unapređenju bezbjednosti saobraćaja. Predstavnici ovih institucija su studentima održali predavanja i predstavili probleme bezbjednosti saobraćaja sa kojima se susreću praksi, kao i aktivnosti koje sprovode na njihovom rješavanju.

Konferenciji su se pridružiti i predstavnici različitih saobraćajnih i transportnih kompanija, kao što su Signal d.o.o, Porsche SCG, Delta transportni sistemi, OMV i GMF Logistics, koje su studentima pružili priliku da se upoznaju sa najboljom praksom rada u ovoj oblasti u regionu, kao i na globalnom nivou. Ove kompanije su studentima predstavile programe zaposlenja, programe stručne prakse kao i programe edukacija i mentorskog rada.

Tematski okvir konferencije je bio podijeljen u šest sesija, unutar kojih se razmatrala sledeća problematika: (1) unapređenje stanja bezbjednosti saobraćaja – institucionalni okvir; (2) primjeri uspješnog upravljanja bezbjednošću saobraćaja; (3) savremeni sistemi u bezbjednosti saobraćaja; (4) posledice saobraćajnih nezgoda; (5) prezentacija studentskih radova; (6) zaposlenje i stručna praksa.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.