Mašinski fakultet, 10.09.2018

Međunarodni stručni skup iz oblasti klimatizacije, grijanja i hlađenja Energija +U Organizaciji Inženjerske Komomore, a posebno Strukovne Komore Mašinskih inženjera, dana 13 i 14 Septembra će se održati skup pod nazivom

energijA+

koji će okupiti mašinske inženjere iz oblasti Termotehnike, grijanja i hlađenja objekata. Skup će biti prilika za razmjenu mišljenja, upoznavanje i sagledavanje novih mogućnosti za postojeće i one koji će se tek baviti ovom strukom.

Pozivamo sve zainteresovane studente i profesore da uzmu učešća u skupu za kojeg smatramo da će biti veoma koristan i uspješan. Detalji skupa i Agenda su dati u prilogu. 

Dekan Mašinskog fakulteta,

Prof. dr Igor Vušanović

Dokumenti