Mašinski fakultet, 12.09.2018

JEDINSTVENI STUDENTSKI KOD I INFORMACIJA ZA UPLATEObavještavaju se studenti upisani 2017/18 i starijih godina ( na svim nivoima studija) da je potrebno da posjete studentsku službu radi preuzimanja svog jedinstvenog koda, na osnovu kojeg će se vršiti sve buduće uplate, jer u suprotom uplate neće biti validne.

Detaljnije informacije su u fajlu u prilogu

Iz DEKANATA

Dokumenti