Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Zagrebu  u akademskoj 2018/2019. godini.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Tehničkih fakulteta (Elektrotehnički, Mašinski, Gradjevinski, Biotehnički, Metalurško-tehnološki), Fakulteta za pomorstvo, Muzičke akademije (SAMO OSOBLJE) i Fakulteta za sport

Nivo studija: Osnovne (osim studenti prve godine), master studije i doktorske

Detaljnije informacije mozete naci na linku:
http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/30718-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-zagrebu-tehnicki-fakulteti-fakultet-za-pomorstvo-muzicka-akademija-i-fakulteta-za-sport-10-i-30-oktobar-2018