Mašinski fakultet, 25.12.2018

Vuk Bošković, najbolji student Mašinskog fakultetaX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Vukom Boškovićem, najboljim studentom Mašinskog fakulteta (9.65) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Bošković: Studentska nagrada za mene predstavlja ličnu satisfakciju i potvrđuje da uložen trud u nešto čime volite da se bavite uvijek rezultira uspjehom.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Bošković: Presudan faktor za uspješan i ambiciozan rad jeste samo interesovanje za oblast koju student izučava. Uz takav preduslov i određenu dozu discipline dobri rezultati su zagarantovani.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Bošković: Svoje slobodno vrijeme, van studijskih aktivnosti, potrudio sam se da utrošim na učešće u vannastavnim aktivnostima kao što su istraživanje i pisanje konferencijskih radova, te posjete konferencijama i studentskim radionicama, gdje je moguće steći potrebno iskustvo i dodatno znanje. Vannastavnim aktivnostima moguće je doći u kontakt sa praktičnim problemima i samim tim dobiti priliku da na koristan način plasirate svoje znanje.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Bošković: Motivaciju tokom studija daje prvenstveno želja za usavršavanjem I napretkom u ovom polju nauke. Mehatronika pruža širok spektar mogućnosti, pa je uvijek moguće pronaći nešto o čemu biste mogli saznati i naučiti više.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Bošković: Plan je svakako da nakon osnovnih studija nastavim svoje obrazovanje na master studijama, eventualno dobijem priliku da budem dio nekog od prominentnih evropskih univerziteta.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Bošković: Budućim generacijama predložio bih da izuzev svih spoljašnjih uticaja, poslušaju svoj instikt pri odabiru lične profesije i budu uspješni u tome. Onaj ko se tako pronalazi na našem fakultetu, dobrodošao je i zasigurno će sebi omogućiti sticanje kvalitetnog znanja.