Mašinski fakultet, 20.02.2019

Erasmus+ konkurs za Ljetnju skolu na Radboud univerzitetu, HolandijaErasmus+ konkurs za Ljetnju skolu na Radboud univerzitetu, Holandija

Erasmus+ konkurs za Ljetnju skolu na Radboud univerzitetu, Holandija

https://www.ru.nl/radboudsummerschool/about-us/promotional-materials-0/

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za Ljetnju školu u Holandiji u julu i avgustu 2019.godine

Za školu se mogu prijavljivati svi zainteresovani studenti, doktoranti istraživači i akademsko osoblje, za kurseve koji se nude, a mogu se naći na ovom sajtu :

file:///C:/Users/CIS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/rss2019_flyer%20(1).pdf    

 

Broj stipendija: 21

Trajanje: Škola se organizuje u julu i u avgustu, od 1-12 jula i od 5-16 avgusta 2019.

 

Kursevi dostupni u julu :   https://www.ru.nl/radboudsummerschool/application/erasmus/overview-courses-nominees-july-edition/

 

Kursevi dostupni u avgustu: https://www.ru.nl/radboudsummerschool/application/erasmus/overview-courses-nominees-august-edition/

 

Prijave (CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku) se podnose prodekanu za medjunarodnu saradnju matičnih fakulteta, koji pravi rang listu svih kandidata, potom istu prosljeđuje Kancelariji za medjunarodnu saradnju.

Lista nominovanih kandidata šalje se Univerzitetu Radboud, koji će donijeti finalnu odluku o svim kandidatima.

 

Rok za prijavu je 11. mart 2019. godine.