Mašinski fakultet, 05.03.2019

TRAFSAFTRAFSAF

Image

Poboljšanje bezbjednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inovacije i razvoj nastavnih planova i programa

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, svake godine 1.2 miliona ljudi izgubi život u saobraćajnim nezgodama širom svijeta, a 30-50 miliona ljudi se povrijedi. Povrede u drumskom saobraćaju su osmi vodeći uzrok smrti na globalnom nivou i vodeći uzrok smrti mladih u dobi od 15 do 29 godina. Povrede u drumskom saobraćaju trenutno se procenjuju kao deveti vodeći uzrok smrti u svim starosnim grupama na globalnom nivou, i predviđa se da će postati sedmi vodeći uzrok smrti do 2030. godine. U poređenju sa zemljama zapadne Evrope, zemlje Zapadnog Balkana imaju veću stopu smrtnosti u saobraćajnim nezgodama.

Kada je u pitanju bezbijednost saobraćaja, obrazovni sistemi u zemljama Zapadnog Balkana, na svim nivoima, više su informativni nego sveobuhvatni. Zbog te činjenice, strategije bezbijednosti saobraćaja koje su razvila nadležna tijela predviđaju reformu nastavnih planova I programa koja će obuhvatiti sve nivoe obrazovanja.

Svi partnerski univerziteti Svjetske banke dijele zajedničko naslijeđe, pa je situacija u ovoj oblasti vrlo slična. Analiza nastavnih planova I programa transporta I saobraćaja pokazuje značajni prostor za poboljšanja. Naime, svim partnerskim univerzitetima nedostaje moderna laboratorijska oprema, softveri, kursevi nisu problemski orijentisani, već su uopšteni. Studenti nemaju dovoljno praktičnih vještina.

Misija aktivnosti u oblasti bezbijednosti saobraćaja jeste smanjenje smrtnih slučajeva, povreda i ekonomskih gubitaka koji nastaju u saobraćajnim nezgodama. Dugoročni uticaj takvog poboljšanog obrazovanja takođe će biti i promjena u ponašanju i stavovima ljudi, kao i obezbjeđivanje većeg skupa informacija vezanih za saobraćaj.

Širi cilj:

 • Poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja u oblasti transporta I saobraćaja
 • Jačanje relevantnosti za tržište rada i društvo
 • Povećanje nivoa kompetencija i vještina stručnjaka u zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Kosovo, Bosna i Hercegovina)
 • Unapređenje postojećih nastavnih planova i programa u skladu sa trendovima u EU

Specifični ciljevi:

 • Identifikacija ključnih pitanja sigurnosti saobraćaja u zemljama partnerima Svjetske banke
 • Razvoj i implementacija novih/modernizovanih nastavnih planova i programa za dodiplomske i master studije u skladu sa Bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima akreditacije
 • Razvoj edukativnih treninga i materijala za obuku stručnjaka za bezbjednost u saobraćaju

Održivost:

 • Poboljšanje ili razvijanje, akreditovanje I implementiranje dodiplomskih/master studijskih programa na partnerskim visokoškolskim ustanovama
 • Novi trening programi obuke o bezbijednosti saobraćaja sa razvijenim i sprovedenim materijalima za obuku
 • Usavršavanje nastavnog osoblja po savremenim znanjima za podučavanje prema novim/poboljšanim programima
 • Uvođenje naprednog nastavnog procesa i učenja
 • Uvođenje nove laboratorijske opreme, bibliotečkih jedinica i softvera potrebnih za nastavak studijskih programa.

Konzorcijum

EU partneri:
Universidad Politecnica de Madrid (UPM, Spain)
Obuda University (OU, Hungary)
Lublin University of Technology (LUT, Poland)
University of Maribor (UM, Slovenia)

Partneri sa Zapadnog Balkana:
University of Pristina in Kosovska Mitrovica (UPKM, Kosovo*)
Technical College of Applied Sciences Urosevac with temporary seat in Leposavic (TCASU, Kosovo*)
University of Novi Sad (UNS, Serbia)
The College of Applied Technical Sciences Nis (VTSNIS, Serbia)
University of Sarajevo (UNSA, Bosnia and Herzegovina)
Sinergija University Bijeljina (USB, Bosnia and Herzegovina)
University of Montenegro (UoM , Montenegro)
University Adriatic Bar (AUB, Montenegro)

Neakademski partneri:
Road Traffic Safety Agency (ABS, Serbia)
Traffic Safety Agency of Republic of Srspka (TSARS, BiH)
Alpha Centre (AC, Montenegro)
Centre for Development of Local Communities Kosovska Mitrovica (CRLS, Kosovo*)

Osnovne informacije:

Broj ugovora: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
Akronim projekta: TRAFSAF
Naziv projekta: Poboljšanje bezbjednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inovacije I razvoj nastavnih planova i programa
Trajanje projekta: 15. novembar 2018. - 14. novembar 2021
Program: Erasmus+ Poziv za dostavu prijedloga projekata EAC/A05/2017
Koordinator: Univerzitet u Prištini u Kosovskoj Mitrovici
Internet stranica projekta: www.trafsaf.pr.ac.rs
Projekt e-mail: trafsaf@gmail.com

 

Image