Mašinski fakultet, 26.03.2019

Konferencija ICCES 2019


U Tokiju se od 25 – 28 marta održava nauča Konferencija pod nazivom ICCES 2019 (International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences ) koja je okupila vodeće stručnjake iz Azije, Evrope i Amerike, a koji se bave primjenom računara u oblasti inženjerstva i nauke. Na ovoj konferenciji Univerzitet Crne Gore predstavlja dekan Mašinskog fakulteta prof. dr Igor Vušanović koji je predsjedavao simpozijumom pod nazivom: Computational methods for phase change problems (računske metode za probleme faznih promjena). 

Kao rezultat dobre saradnje sa Prof. Satya N. Atlurijem, osnivačem ICCES konferencije, dogovoreno je da se sledeća konferencija ICCES 2020 održi u Crnoj Gori u proljeće sledeće godine. Poziv za ICCES2020 će biti ubrzo javno objavljen. Očekuje se dolazak preko 200 vodećih ljudi iz Svijeta iz oblasti primjene računara u inženjerstvu i eksperimentima, što će biti prilika za dalje poziciniranje i napredovanje Univerziteta Crne Gore i Mašinskog fakulteta prema webometrics listama.

Tokom trajanja ICCES 2019 konferencije biće potpisan memorandum o namjerama sa prestižnim Indian Institute of Science (Bangalore, India), koji će omogućiti prije svega dolazak najprestižnijih naučnika sa ovog renomiranog univerziteta u Crnu Goru i razmjenu studenata i nastavnika u oba smjera prije svega na doktorskim studijama, u sledećem periodu.

Ugovor će potpisati Rektor Univerziteta Crne Gore Prof. dr Danilo Nikolić.

IZ DEKANATA MF