Razvijanje društvenih, ličnih i socijalnih kompetencija za uslužne djelatnosti ući će u kurikulume izabranih predmeta  

15.07.2019


Dosadašnji rezultati istraživanja E-VIVA projekta pokazuju da se Crna Gora posljednjih nekoliko decenija sve više okreće uslužnim djelatnostima, i u tom smislu stvara preduslove za intenzivno razvijanje kompetencija za uslužne djelatnosti, pogotovo u strateškim granama razvoja crnogorske ekonomije baziranim na uslugama i to posebno u turizmu, saobraćaju, ali dijelom i u poljoprivredi.

Rukovodilac ovog projekta prof. dr Jelena Šaković-Jovanović kaže da je to upravo jedan od ciljeva ovog projekta, što se ogleda i u njegovom punom nazivu  „Unapređenje i validacija kompetencija u uslužnim djelatnostima u promjenjivom okruženju učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana

„Projektom je predviđena obuka dvije generacije studenata u cilju sticanja društvenih, ličnih i socijalnih i organizacionih kompetencija popImageut kreativnosti, inovativnosti i kooperativnosti, neophodnih za radno mjesto u uslužno orjentisanim preduzećima“, navodi Šaković-Jovanović.

Prva generacija od 10 studenata Univerziteta Crne Gore će imati priliku da nakon početne obuke na Univerzitetu Crne Gore Gore prođe i dvosedmičnu obuku na Univerzitetu u Skoplju. Druga generacija će kompletnu obuku proći na Univerzitetu Crne Gore. Projekat će u završnoj fazi uspostaviti sistem za validaciju ovih kompetencija, koji će omogućiti studentima dobijanje međunarodno priznatog sertifikata.

„E-VIVA promoviše tzv. “Blended learning” pristup učenju koji je baziran ne samo na F2F (face to face) učenju već i na web-orjentisanom učenju kao i učenju kroz praksu u izabranim poslovnim okruženjima“, kazala je Šaković-Jovanović.

Na Erasmus projektu E-Viva, Univerzitet Crne Gore je član konzorcijuma od 16 univerzitetskih i korporacijskih timova iz 9 zemalja Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Austrija, Albanija, Kosovo, Srbija, Sjeverna Makedonija i Portugal.  

Uloga partnera iz EU zemalja je da pruže podršku razvoju modula i kurikuluma koji integrišu ove kompetencije kod studenata.

„Projektom je predviđeno inkorporiranje modula učenja o uslužno orijentisanim kompetencijama u nastavne planove i programe na Univerzitetu Crne Gore i u skladu sa tim će se prilagoditi kurikulumi izabranih predmeta. Oprema obezbijeđena projektom će svakako biti značajna podrška učenju o uslužno orjentisanim kompetencijama“, saopštila je Šaković-Jovanović.    

Ovaj projekat je prirodni nastavak Erasmus projekta “Rebus” čiji je cilj bio razvijanje preduzetničkih kompetencija kod studenata inženjerskih i ICT studija pa je stoga i metodologija implementacije ova dva projekta veoma slična“, dodaje Šaković-Jovanović. 

Projektom je predviđena i nabavka računara opremljenih softverskim programima koji omogućavaju ovaj vid obuke.

 

Foto: iz arhive

Broj posjeta : 188

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.