Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore stvara nove vrijednosti

25.07.2019


Nakon uvođenja EURO 6 norme kod motornih vozila pitanje izduvne emisije gotovo da je riješeno. Težište istraživanja na svjetskom nivou se sada fokusira na emisiju čvrstih čestica koje nastaju habanjem kočionih obloga i pneumatika.

U Centru za motore i vozila Masinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u završnoj fazi je izrada ispitne instalacije za istraživanje emisije od kočionih obloga.

Predstoji nabavka odgovarajuće mjerne opreme čija vrijednost je procijenjena na cca 200.000 €.

Realizacijom planiranog projekta će se omogućiti istraživačima iz Centra za motore i vozila aktivno uključivanje u globalni istraživački prostor u ovoj oblasti, što će rezultirati objavljivanjem više radova u renomiranim časopisima sa SCI liste i stvoriti pretpostavke za ravnopravno prijavljivanje za projekte koje finansira EU, saopštio je doc. dr Milanko Damjanović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

 

Broj posjeta : 144

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.