Mašinski fakultet, 02.08.2019

Kurs za međunarodne inženjere (IWE) i tehnologe (IWT) zavarivanjaKURS ZA MEĐUNARODNE INŽENJERE (IWE) I TEHNOLOGE (IWT) ZAVARIVANJA – prva generacija

 

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa ATB Mašinski fakultet Niš – Cetar za zavarivanje i zavarene konstrukcije krajem oktobra 2019. godine organizuje za prvu generaciju KURS ZA MEĐUNARODNE INŽENJERE I TEHNOLOGE ZAVARIVANJA - IWE/IWT. Poziv je otvoren dok se ne prijavi potreban broj kandidata. 

Obuka međunarodnog inženjera i međunarodnog tehnologa zavarivanja vrši se po programu Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), definisanog dokumentom IAB-252r3-16 Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification - PERSONNEL WITH QUALIFICATION FOR WELDING COORDINATION (as described in ISO 14731 and other International and National Standards) – International Welding Engineer (IWE), & International Welding Technologist (IWT).

Po završenom i položenom kursu dobija se IWE/IWT diploma koja je priznata u cijelom svijetu. Postoji mogućnost dobijanja EWE (European Welding Engineer)/EWT (European Welding Technologist) diplome uz poseban zahtjev i nadoknadu DUZS CertPers, Beograd.

Za obuku i polaganje ispita za međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE) mogu se prijaviti kandidati koji imaju diplomu inženjera tehničkog smjera (najmanje tri godine studija) stečenu na univerzitetima, tehničkim univerzitetima ili visokim školama primjenjenih (strukovnih) studija (dipl.ing, ing, ili MSc ili BSc).

Za obuku i polaganje ispita za međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT) mogu se prijaviti kandidati koji imaju diplomu škole za srednji stručni kadar zanimanja tehničar - tehničke struke (4 godine školovanja) ili da je apsolvent inženjerskog fakulteta tehničkog smjera (program od 3-5 godina).

Programom kursa predviđena je nastava (predavanja i vježbe) iz sledećih oblasti: 1. Postupci zavarivanja i oprema; 2. Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju; 3. Konstrukcije i proračuni; 4. Proizvodnja i primjenjeno inženjerstvo.

 

Kurs traje minimalno 448 časova za inženjere i 369 časova za tehnologe, od čega je 60 časove predviđeno za praktični dio obuke. Teorijski dio nastave izvodiće se na Mašinskom fakultetu Podgorica, a praktični dio na Mašinskom fakultetu u Nišu – Cetar za zavarivanje i zavarene konstrukcije. Ispiti se polažu pismeno (test) i usmeno, izrađuje se i brani završni rad.

Nakon položenih ispita (4 ispita pismena + 4 ispita usmena i završni ispit) polaznik kursa dobija internacionalnu diplomu - „INTERNATIONAL WELDING ENGINEER“ ili „INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST“ (Internacionalni inženjer za zavarivanje ili Internacionalni tehnolog za zavarivanje).

 

 

 

Predavanja i vježbe će se održavati tri dana u nedjelji: petak, subota i nedjelja. Po potrebi može biti i intenzivniji (max. 5 dana u sedmici).

Sva potrebna literatura za praćenje nastave dobija se na početku kursa.

Prije početka kursa, kandidat je obavezan da dostavi ovjerenu kopiju diplome o stečenom nivou prethodnog obrazovanja.

Za bliže informacije kontaktirati rukovodioca kursa prof. dr Darko Bajića.

 +382 69 052 879

darko@ucg.ac.me                                

Broj posjeta : 432