Mašinski fakultet, 04.03.2020

O stanju i perspektivama valorizacije potencijala solarne energije u Crnoj Gori na Mašinskom fakultetu UCGOkrugli sto „Stanje i perspektive valorizacije potencijala solarne energije u Crnoj Gori“  održan je juče na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Nakon pozdravnih riječi dekana Prof. dr Igora Vušanovića, Marko Radulović, generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije je upoznao prisutne sa novostima u zakonskoj regulativi koja definiše oblast valorizacije potencijala solarne energije u svrhu proizvodnje električne energije.

Posebno je značajna najava da Ministarstvo ekonomije priprema program beskamatnih kredita za građane za instaliranje fotonaponskih panela u domaćinstvima.

Takođe, najavljen je Pravilnik koji će detaljno propisati proceduru za razmjenu proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora na mjestu konekcije prema članu 96 Zakona o energetici.

Veoma je važno tumačenje Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata gdje se instaliranje fotonaponskih panela tretira kao mjera energetske efikasnosti, što podrazumijeva jednostavniju administrativnu proceduru prilikom postavljanja ovih sistema na objektima.

Predstavnici Elektroprivrede Crne Gore Velimirka Perišić, mr Olga Radović i Sreten Gojković, su predstavili aktuelne projekte koje ova kompanija razvija. Posebno je impresivan projekat solarne elektrane BRISKA GORA instalisane snage 250 MW. Predstavnici EPCG su takođe predstavili projekat unapređenja energetske efikasnosti upravne zgrade kompanije u Nikšiću, koji uz ostale mjere podrazumijeva i instaliranje fotonaponskih panela na krovovima zgrade i pokrivanje parkinga panelima uz instaliranje punionica za električne automobile.

Dipl. maš. ing. Ljubiša Bošković je predstavio projekte off-grid sistema koje je kompanija SISTEM-MNE implementirala u Crnoj Gori u prethodnih 14 godina. Ova kompanija je u prethodnom periodu instalirala fotonaponske sisteme na preko 800 objekata (katuna, seockih domaćinstava, vjerskih objekata, baznih stanica telekomunikacionih kompanija i td.)

Predstavnik kompanije PERMONTE Natalija Radonjić je upoznala prisutne sa on-grid sistemima koje je realizovala ova kompanija. Detaljno je predstavljen projekat solarne elektrane BAR KOD instalisane snage 585 KW i najavljen projekat solarne elektrane ALLIANCE instalisane snage 203 KW koji je u toku.

Predstavnik njemačke kompanije Luxor Solar GmbH Nino Sijerić je prezentirao tehnologiju sa kojom ova kompanija raspolaže i predstavio projekte koje je ova renomirana  kompanija realizovala širom Svijeta. Kompanija Luxor Solar GmbH je jedan od vodećih evropskih proizvođača fotonaponskih panela koja već više od 10 godina USPJEŠNO distribira svoje proizvode u Crnoj Gori preko kompanije SISTEM-MNE.

Ovaj okrugli sto je prvi u nizu koji Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore planira da organizuje u cilju ispunjenja Strategije razvoja Mašinskog fakulteta 2019-2024.

Medijske objave:

https://www.cdm.me/ekonomija/novine-u-zakonima-o-valorizaciji-potencijala-solarne-energije/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/o-stanju-i-perspektivama-valorizacije-potencijala-solarne-energije-u-crnoj-gori-na-masinskom-fakultetu/ 

 

Broj posjeta : 933