Mašinski fakultet, 25.10.2020

Uspjeh Mašinskog fakulteta na Konkursu Ministarstva nauke za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekteMašinski fakultet Univerziteta Crne Gore postigao je veliki uspjeh na Konkursu Ministarstva nauke za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte. Od ukupno prijavljena 63 projekta, četiri su bila sa Mašinskog fakulteta.

Ministarstvo je bodovalo prijavljene projekte i sastavilo rang listu projekata koji su dobili više od 80 poena od maksimalnih 100. Takvih projekata je bilo 35 iz oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i poljoprivrednih nauka. Svi projekti sa Mašinskog fakulteta nalaze se među prvih 12 sa rang liste.

Prvi na rang listi i jedini koji je dobio maksimalnih 100 poena je projekat Eksperimentalno i numeričko istraživanje hidrauličkog udara - HUDAR, iz oblasi Energija, čiji je rukovodilac prof. dr Uroš Karadžić.

Na drugom mjestu sa Mašinskog fakulteta, a sedmi na rang listi je projekat Istraživanje ekoloških i ekonomskih aspekata emisije izduvnih gasova od drumskog saobraćaja u urbanim sredinama - EKOURB, sa osvojenih 95 poena, koliko ima i šestoplasirani. Projekat je iz oblasti Održivog razvoja i turizma, a rukovodioc je prof. dr Radoje Vujadinović.

Na devetom mjestu rang liste nalazi se projekat Modeliranje i optimizacija potrošnje energije u rezidencijalnim objektima u realnom vremenu - MOPEREV, iz oblasti Energija, rukovodioca  prof. dr Igora Vušanovića, a na dvanaestom mjestu je projekat: Razvoj i implementacija procesa/Friction Stir Welding - RIM FSW, iz oblasti Novi materijali, proizvodi i usluge, rukovodioca doc. dr Nikole Šibalića. Oba projekta nalaze se u grupi projekata koji su zauzeli 9. do 13. mjesto na rang listi i osvojili po 92.5  poena.

Nakon pregovora Ministarstva sa rukovodiocima projekata, realizacija projekata će početi od januara 2021. godine, sa rokom za implementaciju do 2 godine.

Prodekan za NiR

Prof. dr Mileta Janjić

 

Medijske objave:

https://m.cdm.me/drustvo/masinskom-fakultetu-grantovi-za-cetiri-naucnoistrazivacka-projekta/

https://www.antenam.net/drustvo/175893-uspjeh-masinskog-fakulteta-na-konkursu-ministarstva-nauke-za-dodjelu-grantova-za-naucnoistrazivacke-projekte

https://www.standard.co.me/drustvo/masinskom-fakultetu-grantovi-za-cetiri-naucnoistrazivacka-projekta/

https://www.pobjeda.me/clanak/masinskom-fakultetu-grantovi-za-cetiri-naucnoistrazivacka-projekta?page=1

https://fosmedia.me/infos/drustvo/uspjeh-masinskog-fakulteta-na-konkursu-ministarstva-nauke-za-dodjelu-grantova

https://www.aktuelno.me/crna-gora/masinskom-fakultetu-grantovi-za-cetiri-naucnoistrazivacka-projekta/

https://volimpodgoricu.me/2020/10/25/veliki-uspjeh-masinskom-fakultetu-grantovi-za-cetiri-naucnoistrazivacka-projekta/

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1230