Mašinski fakultet, 27.10.2017

Posjeta Regionalnom vodovoduPosjeta Regionalnom vodovodu

U okviru održavanja praktične nastave studenti Mašinskog fakulteta su posjetili Regionalni vodovod i PS Bolje sestre. Tokom posjete su se upoznali sa osnovnim karakteristikama Regionalnog vodovoda i njegovim značajem za vodosnabdijevanje crnogorskog primorja.

Na ovaj način Univerzitet Crne Gore i JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje uspješno nastavljaju saradnju, saglasno memorandumu koji su potpisali krajem 2016. godine, uz obostranu posvećenost ove dvije institucije da studentima pored teorijske nastave pruže priliku da steknu i praktična znanja.

Memorandum o saradnji između ostalog podrazumjeva saradnju sa univerzitetskim jedinicama UCG pri izradi magistarskih i doktorskih radova, saradnju po pitanju pružanja konsultantskih usluga ekspertskih kadrova UCG Vodovodu, saradnju po pitanju edukacije kadrova Regionalnog vodovoda i studenata i osoblja UCG u međusobnoj razmjeni znanja i iskustava uz podršku Centra izvrsnosti, saradnju na pripremi dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova za projekte koji bi bili zajednička aktivnost UCG i Regionalnog vodovoda uz podršku Centra izvrsnosti, razvoj ljudskih resursa u ovom predizeću i kadrovsko jačanje uz podršku Karijernog centra. 

Predstavnici Mašinskog fakulteta su se zahvalili domaćinima na gostoprimstvu i spremnosti da studentima do detalja objasne sve tehničke specifičnosti ovog sistema.