Mašinski fakultet

II međunarodna konferencija "Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2022
Srpska akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa Tehnološko-metalurškim
fakultetom, Univerziteta u Beogradu, vas poziva na drugu međunarodnu
konferenciju "Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2022", koja
će se održati od 22. 8. 2022. do 26. 8. 2022. u Srpskoj akademiji nauka
i umjetnosti. Prezentacije na konferenciji će biti plenarne (po pozivu),
a ostale učesnike pozivamo da pošalju apstrakte za oralne ili poster
prezentacije. Fokus konferencije ELMINA2022 će biti na metodama
elektronske mikroskopije primenjenim u nanonaukama i nanotehnologijama
(fizika, hemija, nauka o materijalima, geologija i biomedicinske nauke).
Za vise informacija, uključujući i impozantnu listu plenarnih predavača
po pozivu, posjetite http://elmina.tmf.bg.ac.rs ili nas kontaktirajte
preko izvršnog organizatora konferencije jelica.kurcanski@panacomp.net.

Broj posjeta : 90

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.